POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

1.1. Administrator – właściciel firmy ACHA Tomasz Szymczak, ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1.2. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

1.4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://achastudio.pl/.

1.5. Sklep internetowy/sklep – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, za pośrednictwem której możliwe jest składanie zamówień na produkty.

1.6. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.7. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.8. Cookies – tzw. „ciasteczka”, stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika w czasie, gdy przegląda Serwis. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Informacje wstępne

2.1. Niniejszy Serwis jest obsługiwany przez ACHA Tomasz Szymczak ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.plRolę Administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej nazywane “RODO”) pełni właściciel firmy Tomasz Szymczak.

2.2. Administrator korzysta z danych osobowych Użytkownika, ponieważ Użytkownik zdecydował się dokonać zakupu w Sklepie internetowym Administratora lub wyraził zgodę na otrzymywanie bonów rabatowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, bądź też w inny sposób przekazał Administratorowi swoje dane z wykorzystaniem Serwisu i wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

2.3. Sklep internetowy, dostępny pod adresem https://achastudio.pl/sklep/, prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, dostępny jest tutaj.

3. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

3.1. Administrator gromadzi i przetwarza, z pełnym poszanowaniem ochrony prywatności Użytkownika i zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, takie dane osobowe Użytkownika Serwisu, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, IP Użytkownika, uzyskane na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą.

3.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, a w szczególności wykonywania następujących czynności:

– zakładania i zarządzania kontem Użytkownika;

– dokonywania transakcji;

– kontaktowania się z Użytkownikiem, w celach związanych ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem;

– zapewnienia właściwej realizacji procedury zamawiania, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury) oraz wysyłki produktów;

– obsługi reklamacji, w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację;

– przyjęcia i obsługi zapytania, wysłanego za pośrednictwem udostępnionego formularza;

– wsparcia technicznego;

– wysyłania drogą elektroniczną bonów rabatowych.

3.3. Użytkownik może, odwiedzając Serwis, pozostawić komentarz. Wówczas Administrator zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP oraz podpis jego przeglądarki, jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

3.4. Administrator umożliwia skontaktowanie się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przesłane dane są wykorzystywane jedynie na potrzeby obsługi wysłanego zapytania.

3.5. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkownika odwiedzającego jego profil prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkownika o aktywności Administratora oraz promowaniu produktów, a także w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych mediów społecznościowych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

3.6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, m.in. założenie konta, realizacja zamówienia i dostarczenia zakupionych produktów, obsługa reklamacji.

3.7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o oświadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem telekomunikacyjnym.

3.8. Dane Użytkownika Administrator przetwarza samodzielnie, natomiast po dokonaniu zakupu w Sklepie internetowym, dane (w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy produktów), zostaną udostępnione podmiotowi realizującemu dostawę oraz operatorom płatności dostępnym na stronie (w zakresie niezbędnym do dokonania płatności za zakupione produkty).

3.9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

3.10. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Komunikacja pomiędzy Serwisem i Użytkownikiem jest zabezpieczona certyfikatem szyfrującym SSL.

3.11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji organom administracji państwowej, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. Okres przechowywania danych osobowych

4.1. Dane Użytkownika są przechowywane w zależności od celu, dla którego są przetwarzane. 

4.1.1. Dane osobowe Użytkownika, który złożył zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji zamówienia, następnie przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych Użytkownika, a po tym czasie przez taki okres, przez jaki Administrator będzie do niego zobowiązany zgodnie z zasadą rozliczalności RODO, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zrealizowania zamówienia.

4.1.2. Jeśli Użytkownik Serwisu zostawi komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

4.1.3. W przypadku uzyskania przez Użytkownika bonu rabatowego, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji bonu rabatowego, każdorazowo wskazany przy przekazaniu bony Użytkownikowi.

4.1.4. Dla Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie, Administrator przechowuje informacje osobiste wprowadzone w profilu. Użytkownik może dokonać wglądu, korekty (nie licząc nazwy Użytkownika, której nie można zmienić) albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili. Administrator może również przeglądać i modyfikować te dane.

4.1.5. Dane osobowe, zawarte w dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

4.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony wówczas, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie, w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

5. Pliki cookies

5.1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika (m.in. komputer, telefon) pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ACHA Tomasz Szymczak z siedzibą pod adresem ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice.

5.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5.5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5.6. Serwis korzysta z usługi “Google Analytics” – zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszych serwisów. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności “Google Analytics”, w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

5.7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5.9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

5.10. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarce internetowej na urządzeniu końcowym Użytkownika.

6. Kontakt

6.1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, warunków korzystania z Serwisu, Administrator prosi o kontakt poprzez adres e-mail: kontakt@achastudio.pl.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

7.2. O wszelkich zmianach Administrator poinformuje na łamach niniejszego Serwisu.

Źródło informacji o plikach Cookies: http://wszystkoociasteczkach.pl/