SKLEP INTERNETOWY – REGULAMIN

Zanim dokonasz zakupu, zapoznaj się z poniższym regulaminem.

1. Definicje

1.1. Administrator – właściciel firmy ACHA Tomasz Szymczak, ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.pl, który świadczy usługi drogą elektroniczną, przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

1.2. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sprzedawca zrealizuje zamówienie i przekaże je dostawcy realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy.

1.3. Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym numer IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.4. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

1.5. Dostawca – przedsiębiorca, który dostarcza towary do Kupujących.

1.6. Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Kupującego, służący do uzyskania dostępu do konta.

1.7. Karta podarunkowa – karta o wartości równej nominałowi wyrażonemu na karcie, upoważniająca do zakupu towarów w sklepie internetowym http://achastudio.pl/.

1.8. Konsument – osoba fizyczna, nabywająca towary za pośrednictwem sklepu internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.9. Konto/konto Kupującego – indywidualne konto utworzone przez Kupującego w ramach sklepu internetowego, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego i zawierające m.in. informacje dotyczące zamówień złożonych przez Kupującego.

1.10. Koszty dostawy – opłata za dostawę towaru/ów do Kupującego.

1.11. Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupu w sklepie internetowym.

1.12. Płatność – dokonane zapłaty za towar/y i ich dostawę.

1.13. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1.14. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu towarów w sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej. W przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą towary w sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że posiada ona dla niech charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej,

1.15. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem https://achastudio.pl/sklep.

1.16. Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu przez Kupującego konta, przy użyciu formularza dostępnego na stronie sklepu.

1.17. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.18. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://achastudio.pl.  

1.19. Sklep internetowy/sklep – platforma funkcjonująca w ramach Serwisu, za pośrednictwem której możliwe jest składanie zamówień na towary.

1.20. Sprzedający – Tomasz Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHA Tomasz Szymczak. Adres prowadzenia działalności: ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.pl.

1.21. Towar – rzecz ruchoma (produkt) dostępna w niniejszym sklepie internetowym, stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.

1.22. Umowa/umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.23. Urządzenie – elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

1.24. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.

1.25. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i reguluje warunki sprzedaży biżuterii oferowanej przez sklep internetowy ACHA Studio Biżuterii.

2.2. ACHA Studio Biżuterii to sklep internetowy prowadzony przez Tomasza Szymczaka, posiadającego działalność gospodarczą pod firmą ACHA Tomasz Szymczak, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Gliwicach (44-121), przy ulicy Granitowej 15/2. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.pl.

Dane do przelewu: ACHA Tomasz Szymczak, ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice, ING Bank Śląski 32 1050 1285 1000 0092 1804 5004.

2.3. Wszystkie zaprezentowane towary wraz z cenami nie są ofertą, tylko zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).

2.4. Dokonanie zakupu w sklepie jest jednoznaczne z  akceptacją niniejszego regulaminu.

2.5. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu prowadzona jest zarówno na terenie Polski, jak i za granicę.

2.6. Sprzedający za pośrednictwem sklepu świadczy sprzedaż detaliczną.

2.7. Sprzedający ma prawo dokonywania zmian cen towarów i kosztów dostawy, wprowadzenia do oferty nowych towarów, wycofywania towarów z oferty, a także ogłaszania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednocześnie Sprzedający zapewnia, że nie ma to wpływu na zamówienia dokonane przed dniem wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej.

2.8. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

2.9. Do każdego zakupu dołączony jest paragon lub, na życzenie Kupującego wyrażone przy składaniu zamówienia (w polu Uwagi do zamówienia), faktura VAT.

2.10. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.11. Różnica w barwach towarów otrzymanych w porównaniu do widocznych na zdjęciach ofertowych może wynikać z indywidualnych ustawień monitora Kupującego. 

2.12. Kamienie naturalne wykorzystywane do tworzenia biżuterii są starannie wyselekcjonowane. Należy pamiętać, że kamienie mogą różnić się od siebie nieznacznie barwą i wzorem, w niektórych przypadkach także kształtem.

2.13. Zdjęcia towarów znajdujące się na stronie sklepu internetowego są przykładowe. Bransoletka, w zależności od rozmiaru nadgarstka, w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od zamieszczonej na zdjęciu. Ponadto, oferowane towary nie są tworzone w masowej ilości, tylko w pojedynczych, ręcznie wykonywanych egzemplarzach, dlatego każdy z nich jest niepowtarzalny i może różnić się od innych egzemplarzy tego samego rodzaju. 

2.14. Wszystkie projekty biżuterii, zdjęcia i teksty są własnością Sprzedającego. Zabronione jest ich kopiowanie, udostępnianie czy przedrukowywanie.

2.15. Kupujący ma możliwość wystawienia opinii dotyczącej zakupionych w sklepie internetowym towarów.

2.16. Sprzedający oświadcza, że opinie o towarach pochodzą od Kupujących, którzy dokonali zakupu towarów w sklepie internetowym.

3. Sklep internetowy – rejestracja

3.1. Rejestracja w sklepie internetowym dostępnym pod adresem http://achastudio.pl/ jest bezpłatna i dobrowolna.

3.2. Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie formularza, dostępnego na stronie sklepu internetowego.

3.3. W formularzu Kupujący podaje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rejestracji, realizacji zamówienia i reklamacji.

3.4. Po uzupełnieniu i przesłaniu przez Kupującego formularza rejestracyjnego, Sprzedający wysyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji. Od tej chwili Kupujący może składać kolejne zamówienia korzystając ze swojego Konta.

4. Sklep internetowy – zamówienia

4.1. Wszystkie podane ceny są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT 23%).

4.2. Wiążącą Kupującego i Sprzedającego jest cena obowiązująca w chwili składania przez Kupującego zamówienia.

4.3. W celu dokonania zamówienia Kupujący powinien wejść na stronę internetową sklepu, wybrać towar/y, a następnie postępować zgodnie ze znajdującymi się tam informacjami.

4.4. Dokonując zakupu bransoletki Kupujący powinien w pierwszej kolejności wybrać obwód nadgarstka, na jaki powinna być wykonana. W tym celu Kupujący może skorzystać z instrukcji podanej przez Sprzedającego w zakładce Obwód nadgarstka.

4.5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu.

4.6. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

4.7. Sprzedający, dodatkowo po złożeniu przez Kupującego zamówienia na bransoletkę, wysyła do Kupującego wiadomość z prośbą o potwierdzenie wybranego przy składaniu zamówienia obwodu nadgarstka. Sprzedający oczekuje na potwierdzenie 1 dzień roboczy. Brak odpowiedzi sprawi, że Sprzedający wyśle bransoletkę na wybrany wcześniej obwód. 

4.8. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

4.9. Na dokonanie wpłaty Sprzedający oczekuje do 2 dni roboczych, licząc od daty dokonania zakupu. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

4.10. O przystąpieniu do realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Kupującego w osobnej wiadomości.

4.11. Wszystkie zamówienia są realizowane indywidualnie. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych (nie licząc czasu dostawy). Jeśli jest dłuższy, to wówczas jest podany w opisie towaru.

4.12. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na warunkach określonych w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci otrzymaną od niego kwotę, jeśli została już uiszczona.

5. Sklep internetowy – sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy płatności, przedpłaty:

5.1.1. Przelew bankowy na konto.

5.1.2. Przelew on-line, serwis Przelewy24.

6. Sklep internetowy – dostawa

6.1. Czas dostawy jest zgodny z deklarowanymi przez przewoźnika terminami dostawy.

6.2. Sprzedający zapewnia następujące formy dostawy:

6.2.1. Poczta Polska – poczta pocztowa – 16 zł.

6.2.2. Poczta Polska – przesyłka listowa polecona priorytetowa zagraniczna – 18,50 zł. 

6.2.3. Paczkomaty InPost – 16,99 zł. W uwagach do zamówienia należy podać numer wybranego Paczkomatu i jego dokładny adres.

6.3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Są one widoczne podczas procesu składania zamówienia i dostępne w zakładce Dostawa. Kupujący może też skorzystać z darmowej dostawy przy zakupach od 290 zł.

6.4. Zamówiony/e towar/y Sprzedający wysyła na adres wskazany przez Kupującego w procesie składania zamówienia.

6.5. Jeśli adres dostarczenia przesyłki ma być inny niż adres Kupującego podany w szczegółach zamówienia, Kupujący powinien zaznaczyć pole Wysłać na inny adres? i podać dane osoby, która ma otrzymać przesyłkę.

7. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu.

7.1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka była zapakowana w sposób bezpieczny.

7.2. Kupujący powinien sprawdzić, w obecności doręczyciela, stan opakowania przesyłki. Jeśli opakowanie nosi ślady uszkodzenia, Kupujący powinien sporządzić wraz z doręczycielem stosowny protokół.

7.3. Kupujący powinien niezwłocznie o uszkodzeniu poinformować Sprzedającego i przesłać mu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) protokół/kopię protokołu wraz ze zdjęciami uszkodzonej przesyłki.

8. Sklep internetowy – zwrot towaru

8.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

8.2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta:

8.2.1. Jeśli przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8.3. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który chce odstąpić od umowy powinien przesłać Sprzedającemu (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy, a następnie Kupujący powinien zwrócić towar w ciągu kolejnych 14 dni, licząc od dnia przesłania tej informacji. Kupujący może w tym celu skorzystać z naszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.4. Sprzedający zwraca Kupującemu będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, wszystkie otrzymane od niego płatności, wliczając w to koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Kupujący będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Jednocześnie Sprzedający informuje, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania.

8.5. Towar należy odesłać na adres firmy: ACHA Tomasz Szymczak, ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice (z dopiskiem ZWROT), nie później niż 14 dni od daty  poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

8.6. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jednocześnie Sprzedający informuje, że Kupujący powinien bezpiecznie i bez uszkodzeń dostarczyć towar do Sprzedającego. W tym celu najlepiej skorzystać z przesyłki rejestrowanej. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

8.7. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania, powinien być w stanie, w jakim otrzymał go Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta od Sprzedającego.

9. Sklep internetowy – reklamacja – niezgodność towaru z umową

9.1. Wszystkie nasze towary są fabrycznie nowe i wolne od wad, zgodne z umową sprzedaży.

9.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta za niezgodność towaru z umową, na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta.

9.3. Wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny.

9.4. W sytuacji stwierdzenia braku zgodności towaru z umową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje roszczenie o doprowadzenie przez Sprzedającego towaru do zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę towaru na nowy. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeśli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.5. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.5.1. Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

9.5.2. Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, Sprzedający nie odebrał towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

9.5.3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową.

9.5.4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy.

9.5.5. Z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.

9.7. W celu złożenia reklamacji reklamowany towar i zgłoszenie reklamacyjne należy odesłać na adres: ACHA Tomasz Szymczak, ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice (z dopiskiem REKLAMACJA). Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać z naszego wzoru formularza zgłoszenia reklamacji. 

9.8. Odsyłając towar reklamowany należy właściwie go zabezpieczyć. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

9.9. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

9.10. Rozpoznanie reklamacji wynosi do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego towaru niezgodnego z umową. 

9.11. Jeśli w wyniku postępowania reklamacyjnego dojdzie do zwrotu środków pieniężnych, to są one przekazane przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przy dokonaniu zakupu, chyba, że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.12. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń towaru, za które Sprzedający nie jest odpowiedzialny, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym, celem przekazania informacji o ewentualnych kosztach naprawy. Decyzja o przeprowadzeniu naprawy należy do Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

9.13. Reklamacja nie obejmuje: różnic barw towarów zamówionych, wynikających z indywidualnych ustawień monitora; naturalnego zużycia towarów, będącego skutkiem ich użytkowania; uszkodzeń mechanicznych towarów, wynikających z niewłaściwego użytkowania; uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego przechowywania i czyszczenia towarów.

9.14. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Zapisy niniejszego regulaminu stanowią wyłącznie informacje i nie mogą być traktowane jako zobowiązanie Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedający złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody lub odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu.

10. Sklep internetowy – karta podarunkowa

10.1. Aby zakupić kartę podarunkową, należy wybrać kartę o określonej wartości (50 zł, 80 zł, 100 zł) i dodać ją do koszyka, wybrać formę płatności i sposób dostawy. Istnieje możliwość wysyłki karty podarunkowej drogą elektroniczną. Wówczas należy, przed dokonaniem zakupu, skontaktować się ze Sprzedającym.

10.2. W celu realizacji karty podarunkowej, Kupujący powinien dokonać zakupu w sklepie internetowym na stronie http://achastudio.pl/, a w końcowej fazie, w polu „kod kuponu” wpisać kod znajdujący się na karcie.

10.3. Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

10.4. Sklep internetowy nie wypłaca różnicy w przypadku zakupu towaru o wartości niższej od nominału karty.

10.5. W przypadku, gdy wartość towaru jest wyższa od nominału karty Kupujący zobowiązany jest do dopłacenia różnicy.

10.6. Każda karta posiada indywidualny kod i termin ważności, który wynosi 6 miesięcy od daty zakupu karty.

10.7. Kupujący nie powinien udostępniać kodu umieszczonego na karcie osobom trzecim.

10.8. Kartę należy wykorzystać jednorazowo.

10.9. Karta podarunkowa ma charakter gwarantowany, to znaczy podlega wymianie na towar z oferty sklepu internetowego ACHA Studio Biżuterii, jeżeli Kupujący spełnia warunki niniejszego Regulaminu.

11. Dane Osobowe

11.1. Informacje wstępne

11.1.1. Niniejszy Serwis jest obsługiwany przez ACHA Tomasz Szymczak ul. Granitowa 15/2, 44-121 Gliwice. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.pl. Rolę Administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej nazywane “RODO”) pełni właściciel firmy Tomasz Szymczak.

11.1.2. Administrator korzysta z danych osobowych Użytkownika, ponieważ Użytkownik zdecydował się dokonać zakupu w Sklepie internetowym Administratora lub wyraził zgodę na otrzymywanie bonów rabatowych drogą elektroniczną na podany adres e-mail, bądź też w inny sposób przekazał Administratorowi swoje dane z wykorzystaniem Serwisu i wyraził zgodę na ich przetwarzanie.

11.1.3. Sklep internetowy, dostępny pod adresem https://achastudio.pl/sklep, prowadzi działalność w oparciu o Regulamin, dostępny jest tutaj.

11.2. Cele i zakres przetwarzania danych osobowych

11.2.1. Administrator gromadzi i przetwarza, z pełnym poszanowaniem ochrony prywatności Użytkownika i zasad wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie, takie dane osobowe Użytkownika Serwisu, jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, IP Użytkownika, uzyskane na podstawie zgody Użytkownika, którego dane dotyczą.

11.2.2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celu, jakim jest umożliwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, a w szczególności wykonywania następujących czynności:

– zakładania i zarządzania kontem Użytkownika;

– dokonywania transakcji;

– kontaktowania się z Użytkownikiem, w celach związanych ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem;

– zapewnienia właściwej realizacji procedury zamawiania, w tym wystawienia dowodu sprzedaży (paragonu lub faktury) oraz wysyłki towarów;

– obsługi reklamacji, w przypadku, gdy Użytkownik złoży taką reklamację;

– przyjęcia i obsługi zapytania, wysłanego za pośrednictwem udostępnionego formularza;

– wsparcia technicznego;

– wysyłania drogą elektroniczną bonów rabatowych.

11.2.3. Użytkownik może, odwiedzając Serwis, pozostawić komentarz. Wówczas Administrator zbiera dane widoczne w formularzu komentowania, adres IP oraz podpis jego przeglądarki, jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

11.2.4. Administrator umożliwia skontaktowanie się z nim za pośrednictwem formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Przesłane dane są wykorzystywane jedynie na potrzeby obsługi wysłanego zapytania.

11.2.5. Administrator przetwarza również dane osobowe Użytkownika odwiedzającego jego profil prowadzony w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkownika o aktywności Administratora oraz promowaniu towarów, a także w celu komunikacji z Użytkownikiem za pośrednictwem tych mediów społecznościowych.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

11.2.6. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu, m.in. założenie konta, realizacja zamówienia i dostarczenia zakupionych towarów, obsługa reklamacji.

11.2.7. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z rozporządzeniem, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o oświadczeniu usług drogą elektroniczną i prawem telekomunikacyjnym.

11.2.8. Dane Użytkownika Administrator przetwarza samodzielnie, natomiast po dokonaniu zakupu w Sklepie internetowym, dane (w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy towarów), zostaną udostępnione podmiotowi realizującemu dostawę oraz operatorom płatności dostępnym na stronie (w zakresie niezbędnym do dokonania płatności za zakupione towary).

11.2.9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, możliwości ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

11.2.10. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Komunikacja pomiędzy Serwisem i Użytkownikiem jest zabezpieczona certyfikatem szyfrującym SSL.

11.2.11. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji organom administracji państwowej, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

11.3. Okres przechowywania danych osobowych

11.3.1. Dane Użytkownika są przechowywane w zależności od celu, dla którego są przetwarzane. 

11.3.1.1. Dane osobowe Użytkownika, który złożył zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji zamówienia, następnie przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych roszczeń reklamacyjnych Użytkownika, a po tym czasie przez taki okres, przez jaki Administrator będzie do niego zobowiązany zgodnie z zasadą rozliczalności RODO, jednak nie dłużej niż przez 5 lat od zrealizowania zamówienia.

11.3.1.2. Jeśli Użytkownik Serwisu zostawi komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane do czasu wycofania zgody. 

11.3.1.3. W przypadku uzyskania przez Użytkownika bonu rabatowego, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika przez czas niezbędny do realizacji bonu rabatowego, każdorazowo wskazany przy przekazaniu bonu Użytkownikowi.

11.3.1.4. Dla Użytkownika, który zarejestrował się w Serwisie, Administrator przechowuje informacje osobiste wprowadzone w profilu. Użytkownik może dokonać wglądu, korekty (nie licząc nazwy Użytkownika, której nie można zmienić) albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili. Administrator może również przeglądać i modyfikować te dane.

11.3.1.5. Dane osobowe, zawarte w dokumentacji księgowej, będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

11.3.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony wówczas, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym okresie, w przypadku i zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

12.2. Kupujący posiada dostęp do niniejszego regulaminu, znajdującego się w zakładce Regulamin. Aktualny regulamin może być także dostarczony Kupującemu bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na prośbę Kupującego.

12.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany te obowiązują Kupujących składających zamówienia po dniu opublikowania regulaminu wraz ze zmienioną treścią.

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.