Sklep internetowy – regulamin

__________________

Zanim dokonasz zakupu, zapoznaj się z poniższym regulaminem.

1. Definicje

1.1. Sprzedający – Tomasz Szymczak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ACHA Tomasz Szymczak. Adres prowadzenia działalności: ul. Niedbalskiego 15/2, 44-121 Gliwice. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.pl.

1.2. Konsument – osoba fizyczna, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://achastudio.pl/ w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Przedsiębiorca.

1.4. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w niniejszym sklepie internetowym, stanowiąca przedmiot umowy sprzedaży.

1.5. Sklep internetowy/sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://achastudio.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

1.6. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem http://achastudio.pl/.

1.7. Konto/konto Kupującego – indywidualne konto utworzone przez Kupującego w ramach sklepu internetowego, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedającego i zawierające m.in. informacje dotyczące zamówień złożonych przez Kupującego.

1.8. Rejestracja – czynność polegająca na utworzeniu przez Kupującego konta, przy użyciu formularza dostępnego na stronie sklepu.

1.9. Hasło – indywidualny ciąg znaków wybranych przez Kupującego, służący do uzyskania dostępu do konta.

1.10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

1.11. Płatność – dokonane zapłaty za produkt/y i ich dostawę.

1.12. Koszty dostawy – opłata za dostawę produktu/ów do Kupującego.

1.13. Umowa/umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na odległość, za pośrednictwem sklepu internetowego.

1.14. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży.

1.15. Karta podarunkowa – karta o wartości równej nominałowi wyrażonemu na karcie, upoważniająca do zakupu produktów w sklepie internetowym http://achastudio.pl/.

2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i reguluje warunki sprzedaży internetowej biżuterii oferowanej przez sklep ACHA Studio Biżuterii.

2.2. ACHA Studio Biżuterii to sklep internetowy prowadzony przez Tomasza Szymczaka, posiadającego działalność gospodarczą pod firmą ACHA Tomasz Szymczak, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Gliwicach (44-121), przy ulicy Niedbalskiego 15/2. NIP 6312344646, REGON 362915288. Telefon: 737 460 775, e-mail: kontakt@achastudio.pl.

Dane do przelewu: ACHA Tomasz Szymczak, ul. Niedbalskiego 15/2, 44-121 Gliwice, ING Bank Śląski 32 1050 1285 1000 0092 1804 5004.

2.3. Wszystkie zaprezentowane produkty wraz z cenami nie są ofertą, tylko zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego).

2.4. Dokonanie zakupu w sklepie jest jednoznaczne z  akceptacją niniejszego regulaminu.

2.5. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu prowadzona jest zarówno na terenie Polski, jak i za granicę.

2.6. Sprzedający za pośrednictwem sklepu świadczy sprzedaż detaliczną.

2.7. Sprzedający ma prawo dokonywania zmian cen produktów i kosztów dostawy, wprowadzenia do oferty nowych produktów, wycofywania produktów z oferty, a także ogłaszania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Jednocześnie Sprzedający zapewnia, że nie ma to wpływu na zamówienia dokonane przed dniem wejścia w życie zmian, o których mowa powyżej.

2.8. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

2.9. Do każdego zakupu dołączony jest paragon lub, na życzenie Kupującego wyrażone przy składaniu zamówienia (w polu Uwagi do zamówienia), faktura VAT.

2.10. Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.

2.11. Różnica w barwach produktów otrzymanych w porównaniu do zamówionych może wynikać z indywidualnych ustawień monitora Kupującego. 

2.12. Kamienie naturalne wykorzystywane do tworzenia biżuterii są starannie wyselekcjonowane. Należy pamiętać, że kamienie mogą różnić się od siebie nieznacznie barwą i wzorem, w niektórych przypadkach także kształtem.

2.13. Zdjęcia produktów znajdujące się na stronie sklepu internetowego są przykładowe. Bransoletka, w zależności od rozmiaru nadgarstka, w rzeczywistości może nieznacznie różnić się od zamieszczonej na zdjęciu. Ponadto, oferowane produkty nie są tworzone w masowej ilości, tylko w pojedynczych, ręcznie wykonywanych egzemplarzach, dlatego każdy z nich jest niepowtarzalny i może różnić się od innych egzemplarzy tego samego rodzaju. 

2.14. Wszystkie zamieszczone przez Sprzedającego teksty i zdjęcia są jego własnością. Zabronione jest ich udostępnianie, kopiowanie czy przedrukowywanie.

2.15. Wszystkie wzory biżuterii są własnością Sprzedającego. Sprzedający nie wyraża zgody na ich powielanie.

3. Rejestracja

3.1. Rejestracja w sklepie internetowym dostępnym pod adresem http://achastudio.pl/ jest bezpłatna i dobrowolna.

3.2. Rejestracja odbywa się poprzez uzupełnienie formularza  dostępnego na stronie sklepu internetowego.

3.3. W formularzu Kupujący podaje dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia rejestracji, realizacji zamówienia i reklamacji.

3.4. Po uzupełnieniu i przesłaniu przez Kupującego formularza rejestracyjnego, Sprzedający wysyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie dokonania rejestracji. Od tej chwili Kupujący może składać kolejne zamówienia korzystając ze swojego Konta.

4. Zamówienia

4.1. Wszystkie podane ceny są cenami jednostkowymi brutto (zawierają podatek VAT 23%).

4.2. Wiążącą Kupującego i Sprzedającego jest cena obowiązująca w chwili składania przez Kupującego zamówienia.

4.3. W celu dokonania zamówienia Kupujący powinien wejść na stronę internetową sklepu, wybrać produkt/y, a następnie postępować zgodnie ze znajdującymi się tam informacjami.

4.4. Dokonując zakupu bransoletki Kupujący powinien w pierwszej kolejności wybrać obwód nadgarstka, na jaki powinna być wykonana. W tym celu Kupujący może skorzystać z instrukcji podanej przez Sprzedającego w zakładce Obwód nadgarstka.

4.5. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu.

4.6. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie na wskazany w formularzu zamówienia adres e-mail.

4.7. Realizacja zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

4.8. Na dokonanie wpłaty Sprzedający oczekuje do 7 dni, licząc od daty dokonania zakupu. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.

4.9. O przystąpieniu do realizacji zamówienia Sprzedający poinformuje Kupującego w osobnej wiadomości.

4.10. Wszystkie zamówienia są realizowane indywidualnie. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 10 dni roboczych (nie licząc czasu dostawy). Jeśli jest dłuższy, to wówczas jest podany w opisie produktu.

4.11. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia na warunkach określonych w zamówieniu, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej w terminie 2 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci otrzymaną od niego kwotę, jeśli została już uiszczona.

5. Sposoby płatności

5.1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące formy płatności, przedpłaty:

5.1.1. Przelew bankowy na konto.

5.1.2. Przelew on-line, serwis Przelewy24.

6. Dostawa

6.1. Czas dostawy jest zgodny z deklarowanymi przez przewoźnika terminami dostawy.

6.2. Sprzedający dostarcza produkt/y za pośrednictwem Poczty Polskiej, zgodnie z wyborem Kupującego:

6.2.1. Paczką+.

6.2.2. Przesyłką listową poleconą priorytetową.

6.3. Koszty dostawy pokrywa Kupujący. Są one widoczne podczas procesu składania zamówienia i dostępne w zakładce Dostawa.

6.4. Zamówiony/e produkt/y Sprzedający dostarcza na adres wskazany przez Kupującego w procesie składania zamówienia.

6.5. Jeśli adres dostarczenia przesyłki ma być inny niż adres Kupującego podany w szczegółach zamówienia, Kupujący powinien zaznaczyć pole Wysłać na inny adres? i podać dane osoby, która ma otrzymać przesyłkę.

7. Uszkodzenie przesyłki podczas transportu.

7.1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby przesyłka była zapakowana w sposób bezpieczny.

7.2. Kupujący powinien sprawdzić, w obecności doręczyciela, stan opakowania przesyłki. Jeśli opakowanie nosi ślady uszkodzenia, Kupujący powinien sporządzić wraz z doręczycielem stosowny protokół.

7.3. Kupujący powinien niezwłocznie o uszkodzeniu poinformować Sprzedającego i przesłać mu (za pośrednictwem poczty elektronicznej) protokół/kopię protokołu wraz ze zdjęciami uszkodzonej przesyłki.

8. Zwrot towaru

8.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm.), Kupujący będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki.

8.2. Kupujący, który chce odstąpić od umowy powinien przesłać Sprzedającemu (pocztą tradycyjną lub elektroniczną), w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu, oświadczenie dotyczące odstąpienia od umowy, a następnie Kupujący powinien zwrócić towar w ciągu kolejnych 14 dni, licząc od dnia przesłania tej informacji. Kupujący może w tym celu skorzystać z naszego wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.3. Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, wliczając w to koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Jednocześnie Sprzedający informuje, że może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania.

8.4. Produkt należy odesłać na adres firmy: ACHA Tomasz Szymczak, ul. Niedbalskiego 15/2, 44-121 Gliwice (z dopiskiem ZWROT), nie później niż 14 dni od daty  poinformowania Sprzedającego o odstąpieniu od umowy.

8.5. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Jednocześnie Sprzedający informuje, że Kupujący powinien bezpiecznie i bez uszkodzeń dostarczyć towar do Sprzedającego. W tym celu najlepiej skorzystać z przesyłki rejestrowanej. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

8.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracane produkty nie mogą nosić oznak użytkowania, powinny być w stanie, w jakim otrzymał je Kupujący od Sprzedającego.

9. Reklamacja

9.1. Wszystkie nasze produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad.

9.2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

9.3. W sytuacji stwierdzenia wadliwości produktu przed upływem okresu odpowiedzialności Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić o tym Sprzedającego.

9.4. Reklamowany produkt i zgłoszenie reklamacyjne należy odesłać na adres: ACHA Tomasz Szymczak, ul. Niedbalskiego 15/2, 44-121 Gliwice (z dopiskiem REKLAMACJA). Kupujący może skorzystać z naszego wzoru formularza zgłoszenia reklamacji. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

9.5. Kupujący, odsyłając towar reklamowany zobowiązany jest właściwie go zabezpieczyć. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający.

9.6. Rozpoznanie reklamacji wynosi do 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez Sprzedającego wadliwego produktu. Sprzedający o decyzji poinformuje Kupującego pisemnie (na podany przez Kupującego adres do korespondencji).

9.7. Kupujący, w ramach reklamacji, może żądać wymiany na nowy produkt lub naprawy produktu, może też złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny lub o odstąpieniu od umowy (wtedy, gdy wada jest istotna).

9.8. Jeśli w wyniku postępowania reklamacyjnego dojdzie do zwrotu środków pieniężnych, to są one przekazane na wskazane w zgłoszeniu reklamacyjnym konto.

9.9. W sytuacji stwierdzenia uszkodzeń produktu, za które Sprzedający nie jest odpowiedzialny, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym celem przekazania informacji o ewentualnych kosztach naprawy. Decyzja o przeprowadzeniu naprawy należy do Kupującego.

9.10. Reklamacje związane z różnicą barw produktów zamówionych, wynikające z indywidualnych ustawień monitora Kupującego, nie stanowią podstawy reklamacji.

9.11. Reklamacja nie obejmuje: naturalnego zużycia produktów, będącego skutkiem jego użytkowania; uszkodzeń mechanicznych produktu, wynikających z niewłaściwego użytkowania; uszkodzeń powstałych w wyniku nieodpowiedniego przechowywania i czyszczenia produktu.

10. Karta podarunkowa

10.1. Aby zakupić kartę podarunkową, należy wybrać kartę o określonej wartości (50 zł, 80 zł, 100 zł) i dodać ją do koszyka, wybrać formę płatności i sposób dostawy. Istnieje możliwość wysyłki karty podarunkowej drogą elektroniczną. Wówczas należy, przed dokonaniem zakupu, skontaktować się ze Sprzedającym.

10.2. W celu realizacji karty podarunkowej, Kupujący powinien dokonać zakupu w sklepie internetowym na stronie http://achastudio.pl/, a w końcowej fazie, w polu „kod kuponu” wpisać kod znajdujący się na karcie.

10.3. Karta nie podlega zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.

10.4. Sklep nie wypłaca różnicy w przypadku zakupu produktów o wartości niższej od nominału karty.

10.5. W przypadku, gdy wartość produktów jest wyższa od nominału karty Kupujący zobowiązany jest do dopłacenia różnicy.

10.6. Każda karta posiada indywidualny kod i termin ważności, który wynosi 6 miesięcy od daty zakupu karty.

10.7. Klient nie powinien udostępniać kodu umieszczonego na karcie osobom trzecim.

10.8. Kartę należy wykorzystać jednorazowo.

10.9. Karta podarunkowa ma charakter gwarantowany, to znaczy podlega wymianie na produkty z oferty sklepu internetowego ACHA Studio Biżuterii, jeżeli Kupujący spełnia warunki niniejszego Regulaminu.

11. Dane Osobowe

11.1. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

11.2. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji procedury zamówienia lub ewentualnej reklamacji.

11.3. Kupujący ma prawo kontroli i aktualizacji swoich danych, uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, usunięcia danych.

12. Postanowienia końcowe

12.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 marca 2016 roku.

12.2. Kupujący posiada dostęp do niniejszego regulaminu, znajdującego się w zakładce Regulamin. Aktualny regulamin może być także dostarczony Kupującemu bezpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na prośbę Kupującego.

12.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. Zmiany te obowiązują Kupujących składających zamówienia po dniu opublikowania regulaminu wraz ze zmienioną treścią.

12.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.